Vòng bi cầu tiếp xúc góc

Vòng bi cầu tiếp xúc góc 1 dãy
Vòng bi cầu tiếp xúc góc 1 dãy
Vòng bi cầu tiếp xúc 4 điểm
Vòng bi cầu tiếp xúc 4 điểm
Bi cầu tiếp xúc góc 2 dãy
Bi cầu tiếp xúc góc 2 dãy