Vòng bi, Bạc đạn FBJ

Các loại vòng bi FBJ
Các loại vòng bi FBJ
Vòng bi 1200
Vòng bi 1200
Vòng bi 1201
Vòng bi 1201
Vòng bi 1204
Vòng bi 1204
Vòng bi 1205
Vòng bi 1205
Vòng bi 1206
Vòng bi 1206
Vòng bi 1207
Vòng bi 1207
Vòng bi 1208
Vòng bi 1208
Vòng bi 1209
Vòng bi 1209
Vòng bi 1210
Vòng bi 1210
Vòng bi 1217
Vòng bi 1217